40 dagen op reis, Geen categorie

5e wonder van het kruis (Dag 29)

Na de onmenselijke geseling werd Jezus door de Romeinse soldaten meegenomen naar de binnenplaats. Hier riepen ze het hele bataljon bij elkaar.

Jezus die half bewusteloos was werd door de Romeinse soldaten bespot en zonder dat Pilatus hiertoe opdracht had gegeven werden de kleding van Zijn lijf gerukt. Dit zagen de Romeinse soldaten als een goede grap om over zijn opengescheurde rug een rode Romeinse soldatenmantel te hangen.

Spottend gaven ze Hem een rietstok in de hand als een scepter en vlochten ze van doornige twijgen een kroon en zette deze hardhandig op Zijn hoofd. Deze doorns waren vlijmscherp en wel 2,5 centimeter lang die gemakkelijk een schedelhuid kunnen doorboren. Spottend vielen de soldaten voor Jezus op de knieën en zeiden: wees gegroet oh Koning der Joden, spuugden Hem in het gezicht en rukten de rietstok weer uit Zijn Hand en sloegen Hem ermee op het hoofd zodat de vlijmscherpe doorns door Zijn huid drongen en Jezus voor de 5e keer begon te bloeden.

Zonder dat ze het wisten verrichten de Romeinse soldaten een profetische handeling. Ze maakte zichtbaar dat Jezus is gekomen om gekroond te worden met de doornenkroon van ons leven.

De doornenkroon staat symbool voor de vloek die over de aarde is gekomen nadat Adam en Eva hebben gezondigd.

Genesis 3:17b en 18 Daarom zal de grond vervloekt zijn: zwoegen moet je om ervan te kunnen eten, je leven lang. Dorens en distels zullen op je akker groeien, wilde planten zul je eten.

De beste definitie van een vloek is de gevolgen van een zonde. Jezus is in onze plaats tot een vloek geworden.

Galaten 3:13 en 14 Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.

Jezus heeft niet alleen onze zonden op zich genomen, maar ook de schuld, schaamte en het slachtoffer zijn.

De slachtoffer gelooft dat hun leven bepaald wordt door hun verleden. De waarheid is dat de keuzes die je maakt je leven bepalen. Als je gelooft in Jezus wordt je leven niet langer bepaald door wat je is aangedaan, maar wat voor jou is gedaan door het kruis. Jezus werd slachtoffer in jou plaats en Hij wil niet dat je nog één minuut langer vasthoudt aan je rol als slachtoffer, maar dat je het 5e wonder van het kruis omarmt.

Hier is de link van het filmpje van het 5e wonder van het kruis: https://www.youtube.com/watch?v=Rppx9cI61x4&index=9&list=PLeUVxQAesf1_ZrO0sjEipCotwKOatrFli

Om over na te denken: Mag Jezus de doornenkroon van jou over nemen?

Je kan een reactie achter laten of een mail sturen naar hoopvolleven88@gmail.com als je verder wilt praten of een vraag hebt. Met alle reacties wordt zorgvuldig omgegaan.

Jezus liefde is voor JOU!

Gods zegen, Mienke (Hoopvolleven)

Advertenties
40 dagen op reis

4e wonder van het kruis (Dag 28)

Quotes_Creator_20180308_233016.png

Alleen Pilatus had het recht de doodstraf te voltrekken. Jezus werd 3 keer door Pilatus verhoord en elke keer kwam hij tot de conclusie: ik vind geen schuld in deze mens.

In Johannes 18 lezen we zelfs dat hij Jezus wou vrij laten, maar dit lukte zelfs de machtigste man van het land niet, want het was Gods plan dat Jezus zou sterven in plaats van jou en mij.

Ook staat beschreven dat Jezus gegeseld zou worden door de Romeinse soldaten. De geseling van de Romeinse soldaten stond bekend als zeer bloedig.

Jezus werd naakt met touwen aan een stenen pilaar gebonden met zijn armen omhoog en zijn gezicht naar de pilaar.

Er waren meestal twee soldaten die de geseling uit voerden. Ze sloegen omstebeurten met de zogeheten flagennel. Deze gesel bestond uit een kort handvat, waaraan twee leren riemen waren bevestigt. Aan het eind van de riemen waren voetwortelbeentjes van een schaap gemaakt. Ze hadden de gesel speciaal ontworpen om het vlees van het lichaam af te trekken waardoor iedere pees en spier van Jezus bloot kwam te liggen, totdat Jezus half bewusteloos aan de touwen hing omringd door een grote plas bloed. Hier raakte Jezus bloed voor de 4e keer de grond.

Het bad van Bethesda was in de tijd van Jezus het verzamelpunt voor zieken, kreupelen en gebrekkigen die geloofden dat het badwater geneeskrachtig was. De werkelijkheid was dat iedereen hier moest knokken voor zijn genezing, want af en toe daalde er een engel af in het water en wie er dan als eerste was werd genezen.

Jesaja 52:14 Zoals hij velen deed huiveren – zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens –

De verminking van Jezus heeft een diepe betekenis. Zoals de Man zonder zonde al onze zonden op zich nam, zo heeft de Man zonder ziekte al onze ziekten op zich genomen. Met elke geselslag die Zijn volmaakte lichaam verscheurde nam Jezus elke vernietigende ziekte op zich.

Jesaja 53:3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ​ziekte​ vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht.

Jesaja 53:5 Om onze ​zonden​ werd hij doorboord, om onze ​wandaden​ gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

1 Petrus 2:24 Hij heeft in zijn lichaam onze ​zonden​ het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de ​zonde, ​rechtvaardig​ zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

In Jezus onmenselijke verminking ligt jouw bovennatuurlijke genezing. Het 4e wonder van het kruis.

Hier de link voor het filmpje van het 4e wonder van het kruis: https://youtu.be/K4v8fgLldjE

Om over na te denken:
We hoeven nu niet meer te hopen dat we als eerste bij het water komen voor onze genezing. Jezus nam in Zijn onmenselijke verminking al onze ziekten op zich, neem jij dit 4e wonder aan?

Je kan een reactie achter laten of een mail sturen naar hoopvolleven88@gmail.com als je verder wilt praten of vragen hebt. Met alle berichten wordt zorgvuldig omgegaan.

Jezus liefde is voor JOU!

Gods zegen.
Mienke (Hoopvolleven)

40 dagen op reis

3e wonder van het kruis (Dag 27)

Quotes_Creator_20180308_233005.pngJezus werd nu voor de 2e keer verhoord. Dit keer bij Hogepriester Kajafas. Opnieuw werd Jezus aangeklaagd en opnieuw tot bloedens toe mishandeld.

Annas stuurde Jezus naar de Hogepriester Kajafas om daar veroordeeld te worden door de Hoge raad. Dit was het hoogste rechtscollege in Israël. Dit proces was één grote schijnvertoning. Dat Jezus zou sterven stond van te voren al vast.

Valse getuigen spraken elkaar tegen. Tijdens deze rechtszaak deden ze Jezus een blinddoek voor en sloegen Hem in Zijn gezicht. Hij werd bespot, bespuugd en geslagen. Zijn baardharen werden uit Zijn wangen getrokken!

Jesaja 50:6 6 Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden.

Voor de 3e keer viel Jezus bloed op de grond. Dit heeft een bijzondere betekenis.

Hebreeën 9:14 hoeveel te meer zal dan niet het bloed van ​Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten ​reinigen​ van daden die tot de dood leiden, en het ​heiligen​ voor de dienst aan de levende God?

Jezus bloed reinigt ons van ons geweten! Je geweten kan gereinigd worden door het bloed van Jezus, dan zal je geweten je niet langer aanklagen. Dan ga je de stem van God beter verstaan om Hem met vreugde te kunnen dienen!

In je bewustzijn ligt niet alleen de herinnering aan de zonde die je hebt gedaan, maar ook de pijn van de herinnering aan de zonde.

God kan je bewustzijn laag voor laag reinigen door het bloed van Jezus. Dit is het 3e wonder van het kruis.

Voor God is niets onmogelijk!!

Kijk hier het filmpje over het 3e wonder van het kruis: https://youtu.be/EhhmDLj6mS0

Laat een reactie achter of stuur een mail naar hoopvolleven88@gmai.com als je verder wilt praten. Met alle reacties wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan.

Om over na te denken:
Mag God jou geweten reinigen door het bloed van Jezus?

Jezus liefde is voor JOU

Gods zegen,
Mienke (Hoopvolleven)

 

40 dagen op reis

2e wonder van het kruis (Dag 26)

Quotes_Creator_20180308_232953.png

Johannes 18:1-8 Na deze woorden ging Jezus met zijn leerlingen een tuin in aan de overkant van het Kidrondal. Ook Judas, zijn verrader, kende deze plek, want Jezus was daar vaker geweest met zijn leerlingen. Judas had van de leidende priesters en Farizeeën een troep soldaten en tempeldienaars meegekregen en met hen ging hij naar de tuin. Zij hadden fakkels, lantaarns en wapens bij zich. Jezus wist wat Hem zou overkomen. Hij liep hun tegemoet en vroeg: ‘Wie zoekt u?’ ‘Jezus van Nazareth,’ antwoordden zij. ‘Ik ben het,’ zei Hij, terwijl Judas, die Hem uitleverde, erbij stond.  Bij het horen van de woorden ‘Ik ben het’ deinsden ze terug en vielen op de grond. ‘Wie zoekt u?’ vroeg Jezus nog eens. ‘Jezus van Nazareth,’ was het antwoord. ‘Ik heb toch gezegd: Ik ben het! Als het u om Mij te doen is, laat die anderen dan gaan.’

Wie zoeken jullie? Jezus weet alles dus ook dat ze Hem zochten. Maar Jezus stelt ons vragen zodat we zelf iets ontdekken, een antwoord of iets over wie Hij is.

Na de hevige strijd waarbij Jezus bloed zweet te komen deze mensen op Hem af. Jezus moet op zijn geweest. En dan zegt Hij “Ik Ben” en ze vallen allemaal neer! Wat een ongelofelijke kracht is er in Jezus Naam! Om stil van te worden.

Ze kunnen alleen Jezus gevangen nemen omdat Hij dit toe laat. Want niemand neemt Mijn leven. Ik geef het zelf. Ik ben vrij om mijn leven te geven en om mijn leven weer terug te nemen. Dat is de opdracht die Ik van Mijn Vader heb gekregen.

Jezus gaf Zijn leven vrijwillig, omdat Hij van jou houdt.

Jezus wordt naar de Hogepriester Annas gebracht. Hier wordt Hij ondervraagd en mishandeld tot bloedens toe. Bij deze mishandelingen raakt het bloed van Jezus voor de tweede keer de grond.

Jezus werd hier beschuldigt in plaats van ons. Elke aanklacht die de duivel ons wil maken heeft Jezus hier op zich genomen. Wij zijn nu vrij van alle aanklachten door Jezus Christus! En dit is meteen het tweede wonder van het kruis: wij zijn vrij van schuld!

Ga staan op deze overwinningsgrond. Je bent geboren om vrij te zijn!

Om over na te denken: sta jij al op deze overwinningsgrond?

Klik hier op de link voor het filmpje over het tweede wonder van het kruis: https://youtu.be/6LY1FCOsGaU

tenor

Jezus liefde is voor JOU

Gods zegen, Mienke (Hoopvolleven)

 

40 dagen op reis

1ste wonder van het kruis (Dag 25)


Lucas 22:39-44 Jezus en zijn leerlingen verlieten de kamer en gingen zoals gewoonlijk naar de Olijfberg. Daar zei Hij tegen hen: ‘Bid God dat jullie niet in verleiding komen.’ Hij ging een meter of dertig bij hen vandaan en liet Zich op de knieën vallen. ‘Vader,’ bad Hij, ‘neem deze beker alstublieft van Mij weg. Maar wat U wilt zal gebeuren en niet wat Ik wil.’ Op dat moment kwam een engel uit de hemel om Hem kracht te geven. En Hij begon vuriger te bidden. Hij was zo verschrikkelijk bang geworden dat het zweet Hem uitbrak en als grote druppels bloed op de grond viel.

Hier raakte Jezus bloed voor de eerste keer de grond. Als zweetdruppels vielen ze op de grond.

De strijd was zo zwaar. Hij vroeg aan God de beker van Hem weg te nemen, maar zei hiera: wat Uw wil geschiedde.

Jezus dronk deze bittere beker voor jou en mij om alle zonden van de hele wereld op Zich te nemen tot redding voor ons!

Zonde is de angel van de dood. Jezus werd met onze zonden geconfronteerd. Alle duivelse machten, overheden en krachten vielen Hem aan. Wat was dit een gruwelijke ervaring! Het werd Jezus bijna teveel. In Marcus 34 zegt Hij: Ik sterf bijna van verdriet. Jezus dronk de beker helemaal tot de laatste druppel voor jou en mij leeg.

Als je gelooft dat Jezus dit deed om jou te redden dan ervaar je dat er Goddelijke kracht is in het bloed van Jezus. Dan ontvang je het eerste wonder van het kruis: vergeving en reiniging van zonden.

Wees vrij in Jezus!

Hier is de link van het eerste wonder van het kruis: https://youtu.be/mCH658Ml0y8

Om over na te denken: Neem jij het eerste wonder van het kruis aan?

Wil je verder praten of heb je vragen? Laat dan een reactie achter of stuur een e-mail naar: hoopvolleven88@gmail.com

Met alle berichten wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan.

❤ Jezus liefde is voor JOU

Gods zegen, Mienke (Hoopvolleven)

40 dagen op reis

7 wonderen van het kruis (Dag 24)

Quotes_Creator_20180308_232916.pngDe komende 7 dagen gaan we hier mee bezig. In de laatste 18 uur van Jezus leven raakte zijn bloed 7 keer de grond en vonden er 7 wonderen plaats.

Niets in deze 18 uur was toeval. Alles was geheel overeenkomstig de wil van God en alles was van te voren al bepaald, alles!

Handelingen 2:23 Deze ​Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten ​kruisigen​ en doden.

Misschien ken je dit boek of deze filmpjes al van Wilkin van de Kamp of misschien kom je hier voor het eerst mee in aanraking.

Voor het eerst of opnieuw kan dit best bij je binnenkomen. Jezus liefde is voor jou en dat wordt in de komende 7 dagen intens duidelijk.

Aan het einde van elke dag vind je ook een link waar je het filmpje kan kijken over die dag.

Stel rustig je vragen en/of deel je ervaringen. Laat een reactie achter of stuur een mail naar hoopvolleven88@gmail.com Met alle berichten wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan.

Ga de komende 7 dagen met me mee op reis! Laat Jezus liefde je omarmen. De 7 wonderen van het kruis. 7 het getal van de van de volmaaktheid.

❤ Jezus liefde is voor JOU ❤

Gods zegen, Mienke (Hoopvolleven)

40 dagen op reis

Namen van Jezus 8 (Dag 23)

Quotes_Creator_20180305_225226.png

8) Johannes 15:1 Ik ben de echte wijnstok en Mijn Vader is de wijnbouwer.

Betekenis: Deze titel heeft een belangrijk tweede deel. ‘jullie zijn de ranken.’ Zoals bij veel van Zijn andere namen, herinnert Jezus dat zoals ranken leven ontvangen van de wijnstok en daar niet los van kunnen leven. Wij zijn ook volkomen afhankelijk van Christus voor ons geestelijke leven.

Christus is de wijnstok en God is de wijnbouwer die zorgt dat de ranken vruchtbaar worden. De ranken zijn de volgelingen van Christus. De vruchtbare ranken zijn gelovigen, die door hun levende verbintenis met Christus veel vrucht dragen. Maar zij die onvruchtbaar worden, zullen van de wijnstok worden verwijderd: dat zijn de mensen die zich van Christus afgekeerd hebben na een oppervlakkige toewijding. De onvruchtbare volgelingen zijn zo goed als dood en zullen afgesneden en aan de kant gegooid worden.

Om over na te denken: Draag jij vrucht?

Gods zegen, Mienke (Hoopvolleven)

40 dagen op reis

Namen van Jezus 7 (Dag 22)

Quotes_Creator_20180305_225135

7) Johannes 14:6 ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus. Ik ben de enige weg tot de Vader.

Betekenis: Jezus is de methode, de boodschap, het doel voor alle mensen. Met deze titel vat Hij de bedoeling van Zijn komst op aarde samen.

Jezus zegt dat Hij de enige weg tot God de Vader is. Sommige mensen vinden dat misschien te beperkt, maar in werkelijkheid is er genoeg ruimte voor de hele wereld, als de wereld kiest het te aanvaarden. In plaats van bezorgt te zijn dat er maar één weg is, zouden we moeten zeggen: Dank U God, dat U een zekere weg geeft die tot U leidt!

Om over na te denken: Geloof jij ook in deze “enige” weg?

Gods zegen, Mienke (Hoopvolleven)